Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa máy nghiền bi, số 731/TB-LDA ngày 10/4/2019 (754/LDA-VTU)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm