Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, lắp đặt sàn thao tác các đường ống dòng tràn Cyclone khu A13-1 PX Kết tinh và Sơn - sửa xung quanh khu nhà ăn D25 (862/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm