Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa lò hơi số 2 PX Nhiệt điện - Phần thiết bị điện, đo lường (911/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm