Mời tham gia chào giá chỉ định tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2019 (913/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm