Mời tham gia chào giá thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi số 02 PX Nhiệt điện (929/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm