Mời tham gia chào giá cung cấp dịch vụ huấn luyện các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho lực lượng xung kích ứng cứu khẩn cấp của Công ty năm 2019 (1038/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm