Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2019 của DNA và LDA (1066/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm