Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa hệ thống lọc bụi số 966/TB-LDA ngày 09/5/2019 (1079/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm