Công ty Nhôm Lâm Đồng: Trao quà hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 22/5/2019, ông Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng và Bà Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí Chủ tịch công đoàn bộ phận, Lãnh đạo các đơn vị đã đi thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 04 gia đình công nhân có khó khăn với tổng số tiền 110 triệu đồng nhân dịp Tháng Công nhân, số tiền trên được chi từ quỹ phúc lợi của Công ty.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 04 gia đình công nhân đó là: Ông Trịnh Lê Hoàn - Công nhân Phân xưởng Lắng rửa; Ông Trần Đình Phi - Công nhân Phân xưởng Kết tinh; Ông Phương Đức Hồng - Công nhân Phân xưởng Nguyên liệu; Ông Lê Công Thành - Công nhân Phân xưởng Sửa chữa tổng hợp.

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa và thường xuyên của Lãnh đạo và Công đoàn Công ty, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống, tạo điều kiện giúp đỡ người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.  

Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho CBCNV trong Công ty, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Công ty luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì cộng đồng, trong những năm qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, an sinh xã hội đối với địa phương – địa bàn nơi doanh nghiệp đóng quân./.

Một số hình ảnh:

 

Phan Hạnh