Mời tham gia chào giá cung cấp dịch vụ Xúc dọn, nạo vét bùn đất lắng đọng tại điểm xả từ Hồ thải quặng đuôi số 6 ra Hồ Cai Bảng (1134/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm