Mời tham gia chào giá Tổ chức đào tạo một số lớp vận hành thiết bị, thợ hàn và thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật (1446/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm