Mời tham gia chào gia thực hiện Sửa chữa, bảo dưỡng máy nén khí Trục vít D-02R1S001a và Sửa chữa, bảo dưỡng máy sấy khô đông lạnh D-02R2S003a, c, d PX NKN và MT (1458/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm