Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển phân xưởng mỏ tuyển (1488/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm