Mời tham gia chào giá: gói mua sắm vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển PX Nhiệt điện (1547/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm