Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu (1622/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm