Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa hệ thống đường truyền tín hiệu Scada số 1485/Tb-LDA ngày 09/7/2019 (1624/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm