Chào giá chỉ định (đặt hàng) thực hiện Lập bổ sung bản đồ cơ lý đất đá năm 2019 khu vực mỏ bauxit Tây Tân Rai, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (1679/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm