Mời chào giá chỉ định thực hiện Tổ chức đào tạo đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề thuộc danh mục công việc trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động trong Công ty (1799/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm