Mời chào giá gói mua sắm bánh răng và trục bánh răng

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm một số vật tư bánh răng và trục bánh răng phục vụ sản xuất năm 2016.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm vật tư bánh răng và trục bánh răng.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA