Mời chào giá gói mua sắm vật tư các loại

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) có nhu cầu mua sắm một số loại vật tư phục vụ sản xuất năm 2016.

LDA kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp vật tư gói mua sắm vật tư các loại.

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA