NHIỆN ĐIỆN

Tên viết tắt: PXNĐ

Chức năng: Là đơn vị sản xuất giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành sản xuất bao gồm các công đoạn: Lấy nước từ các phân xưởng, thực hiện các quy trình ngưng nước để sản xuất hơi nước mới; xử lý cấp nước cho lò hơi ( Tại trạm xử lý hóa ); xử lý, cấp nước tại trạm nước tuần hoàn; thực hiện quy trình phân tích mẫu( Phân tích nước, phân tích hơi ). Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo quy trình, quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Lấy nước từ các phân xưởng, thực hiện các quy trình ngưng nước để sản xuất hơi nước mới.

 - Lấy nước từ PX khí nén, xử lý cấp nước cho lò hơi ( Tại trạm xử lý hóa ).

 - Lấy nước từ PX khí nén, nước tuần hoàn về, xử lý, cấp nước tại trạm nước tuần hoàn.

 - Thực hiện quy trình phân tích mẫu( Phân tích mẫu nước, phân tích mẫu hơi ).

 - Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

- Duy trì và cải tiến chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quản sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.

- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị cơ khí, cơ điện thuộc hệ thống lò, máy theo phân cấp thuộc PX quản lý: Lò máy (B01), cấp than(B02), thải xỉ (B03), trạm khí nén (B04), xử lý nước hóa chất (B05), kho dầu nhẹ và bơm dầu (B06), mạng lưới đường ống (B08), trạm nước tuần hoàn (B12), kho vôi và nghiền dã vôi (B14) ngoại trừ khu vực: B07, B09, B10, B11.

- Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện sau tủ điện điều khiển tại chỗ các khu vực ngoại trừ khu vực B07, B09, B10, B11.

- Quản lý toàn bộ các thiết bị đo lường, cân định lượng, van điện động các khu vực ngoại trừ khu vực B07, B09, B10, B11.

- Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ đường ống, van thuộc hệ thống đường ống hơi nội bộ, đường ống nước tuần hoàn và nước làm mát, đường ống nước công nghiệp tính từ sau đồng hồ đo tới các khu vực trong phân xưởng, đường ống hơi chính cấp tới van tổng tại các khu vực trong Nhà máy.

- Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ đường ống nước sinh hoạt tính từ sau đồng hồ tới các khu vực trong Phân xưởng ngoại trừ B07, B09, B10, B11.

- Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ đường ống khí nén, đường ống gió nội bộ, đường ống nước hóa chất, đường ống dầu trong Phân xưởng.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.