LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ của gia đình đ/c Vũ Minh Thành – TGĐ Công ty Nhôm Lâm Đồng

6 tháng đầu năm, TKV tiêu thụ 653,105 tấn alumin

Sáng 30/7/2018, tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (LDA), Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác sản xuất, tiêu thụ alumin 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 t...

Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 19/7, Công ty nhôm Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh , ông tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội II đảng bộ công ty ...

Triển khai chương trình hành động vì An toàn thực phẩm

Triển khai chương trình hành động vì An toàn thực phẩm

Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên dương con em CBCNV đạt thành tích trong học tập 2017-2018

Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên dương con em CBCNV đạt thành tích trong học tập 2017-2018

LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ của gia đình đ/c Vũ Minh Thành – TGĐ Công ty Nhôm Lâm Đồng

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng (LDA): Dấu mốc sau 7 năm tiếp quản

Ngày 1-10-2013, dấu mốc quan trọng đầu tiên trong sự phát triển là toàn bộ Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng được bàn giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) tiếp qu...

TKV 2018: “Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả - Tuân thủ pháp luật”

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2018, Tạp chí TKV đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. 8 câu hỏi - trả lời dưới đây cũng chính là tâm ng...

Kết quả thực hiện chương trình 5s trong nhà máy alumin

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo điều hành, đặc biệt sự lãnh/chỉ đạo, động viên kịp thời của đồng chí BTĐU-TGĐ Công ty, sự đồng thuận của các tổ chức, phòng ban, phân xưởng, toàn thể CBCNV tr...