VINACOMIN

 

 

 

 

Cán Bộ Công Nhân Viên Công ty Nhôm Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

  Đỗ Viết Thường
NV phòng Vật tư
Lần sinh nhật thứ:30 
(30/7/1984-30/7/2014)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DANH BẠ NỘI BỘ
LỊCH CÔNG TÁC
- Lịch Cơ quan
- Lịch Lãnh đạo
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Phòng ban
- Phân xưởng
 

 

   Video Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc Dự án bauxit - nhôm Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng       Thứ sáu, ngày 25/7/2014

 

TRANG CHỦ

(Ngày 03/12/2013)

Văn phòng Công ty trân trọng thông báo:

1. Hiện trang website công ty đã được đưa lên Internet: Các đơn vị truy cập Website công ty theo địa chỉ www.lda.vn để phục vụ tác nghiệp

2. Thông tin truy cập Wifi tại Trụ sở Văn phòng Công ty như sau:

- Tầng 1: Tiền sảnh và khuôn viên: truy cập vào mạng Wifi tang1

- Tầng 2: Truy cập vào mạng Wifi Vinacomin

- Tầng 3: Truy cập vào mạng Wifi tang3

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY THÔNG BÁO

 

Văn phòng Công ty đã thực hiện cập nhật lại danh bạ điện thoại của Lãnh đạo Công ty - đơn vị - phòng ban trên Trang thông tin điện tử nội bộ để phục vụ cho công tác.

     Kể từ tháng 9 năm 2012, Văn phòng Công ty sẽ thường xuyên cập nhật lịch công tác của các đồng chí Lãnh đạo Công ty trong tuần trên website nội bộ Công ty. Đề nghị các đơn vị thường xuyên kiểm tra lịch tác nghiệp hàng tuần vào đầu giờ Sáng, đầu giờ Chiều để biết chương trình công tác của các Lãnh đạo và sắp xếp bố trí thời gian làm việc phù hợp.

(Mọi góp ý bổ sung, xin vui lòng gọi điện về văn phòng Công  ty hoặc theo địa chỉ email: lda.vanphong@gmail.com)

 

     Tổng giám đốc Công ty nhôm Lâm Đồng - Vinacomin đã ra Quy định về công tác văn thư, lưu trữ thực hiện trong Công ty, các đơn vị Chi nhánh và có hiệu lực từ ngày 12/8/2011. Đề nghị các phòng ban, đơn vị tham mưu soạn thảo các văn bản hành chính trình Lãnh đạo ký phải tuân thủ theo các mẫu, thể thức trình bày mà Công ty đã ra quy định. Văn thư sẽ không đóng dấu và trả về những văn bản hành chính không đúng theo quy định (kể cả văn bản Lãnh đạo đã ký).  

  

      Để công tác sạn thảo văn bản, trình bày văn bản trong Công ty thống nhất chung cùng một kiểu phông chữ. Văn phòng công ty thông báo đến toàn thể các đơn vị trong Công ty thực hiện sử dụng một loại phông chữ Times New Roman trong các loại văn bản hành chính và phông Arial trong các bảng biểu dạng file Excel. Không được sử dụng phông chữ dạng .Vntime hoặc VNi-Times.